Elisabeths Port

Elisabeths Port

I Kortedala pågår förnärvarande ett spännande projekt tack vare Anlabs ramavtal med Familjebostäder – en park som går under namnet KOTTEDALA (ja, vi befinner oss i Göteborg!). Här utgör användningen av återvunnet material och främjande av biologisk mångfald...