Infrastruktur

Med huvudsaklig fokus på exploatering av nya områden.

Under-
rubrik

Vi tar fullt ansvar för att planera och genomföra olika infrastrukturprojekt, såsom VA- och gatuanläggningar, saneringar samt grundläggnings- och betongarbeten.

Det innebär att vi hanterar utmaningar som arbete nära högspänningskablar, vattenledningar och vattendrag samt i högtrafikerade miljöer.

Underrubrik

Vi tar oss an sprängning och bergspräckning i tätbebyggda områden, samt schakt med schaktsläde, inklusive återställning av gator. Dessutom har vi kompetens att hantera förorenade massor, oavsett om de klassificeras som KM, MKM eller FA.

Ni som kunder kan känna er trygga med att vi byggt upp ett omfattande nätverk av leverantörer och underentreprenörer för att kunna erbjuda er skräddarsydda helhetslösningar.

Vad säger våra anställda?

Anton Isaksson arbetar som yrkesarbetare på Anlab Väst. När vi frågade honom om vad han uppskattar mest med sitt arbete, lyfter han sina kollegor.

Det bästa är helt klart kollegorna! Här finns en skön mix av äldre och yngre medarbetare. Man lär sig väldigt mycket av de som varit i branschen länge och samtidigt har vi det väldigt roligt på arbetet.

Här är det verkligen en arbetsmiljö där kunskapsutbyte och samarbete står i centrum.

Hur kan vi hjälpa dig
med ditt projekt?

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se