Referensprojekt –

Service och underhåll

Här ser ni ett smakprov på några av de tjänster vi erbjuder.

Trädgårdsföreningen, Göteborg

På uppdrag av Göteborgs stad har vi fått förtroendet att renovera Bältesspännarparken och grusgångar i den intilliggande Trädgårdsföreningen. I denna serviceentreprenad har vi hyvlat av de befintliga grusgångarna för att säkerställa att de är släta och fina, samt har rätt avrinning till befintliga brunnar. Efter hyvlingen och justering har gångarna toppats med ett nytt lager av 0/5-grus.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 0,5 Mkr, slutfört: våren 2024
Beställare:
Per Åberg, Strategisk förvaltare/Slottsskogen och Trädgårdsföreningen
Utmaningar:
Mycket folk i rörelse att ta hänsyn till. Stora försiktighetsåtgärder för träd, buskar och blommor.

BRF Gråberget, Göteborg

Markarbeten och VA-sanering i ett trångt bostadsområde med berg i schakten. Nästan samtliga massor behövde hanteras noggrant då det var mycket föroreningar i klasserna MKM och FA. Farligt avfall har varit asbest och tjärasfalt.

Projektet innebar djupa schakter med mycket begränsad plats åt sidorna. Omfattande bergssågning och spräckning. På en viss sträcka hela 50 m sågning med ett djup av 50 cm, samt en annan sträcka med 2 meter djup bergsågning. Dessutom utfördes bergsborrning, användning av snigeldynamit och hydraulspräckning.

Kreativa lösningar behövdes för att effektivt nyttja den begränsade platsen för upplag av varor och material.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 9 Mkr, slutfört: hösten 2024
Beställare:
HSB BRF Gråberget
Utmaningar:
Hantering av klassat avfall. Bergsågning, både djup och lång. Många boende i området att ta hänsyn till samt att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet. 

Vad kan vi göra för dig?

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se