Markentreprenader
i samverkan

Välkommen till Anlab  – Vi levererar hållbara lösningar för Anläggningsprojekt i Västsverige och Stockholmsområdet 

Vi utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet med visionen att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle för alla.

Genom att arbeta i samverkan kombinerat med vår nyfikenhet skapar vi framgångsrika och hållbara projekt tillsammans med dig som kund.

Markentreprenader i samverkan

Välkommen till Anlab  – Vi levererar hållbara lösningar för Anläggningsprojekt i Västsverige och Stockholmsområdet

Vi utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet med visionen att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle för alla.

Genom att arbeta i samverkan kombinerat med vår nyfikenhet skapar vi framgångsrika och hållbara projekt tillsammans med dig som kund.

Tjänster

Anlab arbetar inom följande verksamhetsområden:

Schaktning

Entreprenader

Grundläggning, schaktning, pålning och rörläggning för nya byggnader samt anläggning av utemiljöer såsom skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser, parkeringsplatser. 

Infrastruktur såsom gång och cykelbanor

Infrastruktur

Exploatering av nya områden med VA-anläggning, gator, cirkulationsplatser samt gång- och cykelbanor. 

 

Service

Service

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

 

Trädgårdsanläggningar Västsverige

Trädgårdsanläggningar

Park- och trädgårdsanläggningar för privata företag och offentliga beställare i Västsverige. 

 

Kraft Laddinfrastruktur

Kraft

Vi utför mark- och kanalisationsarbeten för laddinfrastrukturprojekt av alla storlekar, från små till stora installationer för tunga fordon. 

Vi har erfarenhet från buss-, lastbil- samt personbilsladdning och vi jobbar gärna på totalentreprenad.

Våra Kärnvärden:

Nyfikenhet.

Vi är intresserade och engagerade i våra kunder, kollegor, projekt och i samhället vi verkar i. Vi berikas och utvecklas av ny teknik, nya arbetssätt, nya erfarenheter och nya möten.

Långsiktighet.

Vi arbetar affärsmässigt och enligt god affärssed. Vi ska bidra positivt i de orter där vi verkar och våra projekt ska vara lönsamma och hållbara för att bidra till fortsatt utveckling av företaget och samhället.

Närhet.

Samverkan och engagemang genomsyrar allt vi gör. Vi tar hand om varandra, hjälps åt och samarbetar för att uppnå det bästa resultatet.

En erfaren och trygg samarbetspartner

ANLAB är en del av AB Gullringsbo Egendomar, en familjeägd koncern som har ett långsiktigt ägarperspektiv och en trygg och stabil ekonomi. Vi följer Byggföretagens uppförandekod samt verkar för en hög affärsetik inom branschen.

Karriär

Vi letar alltid efter duktiga medarbetare!

Är du utbildad inom mark- och anläggning? Är du intresserad av att utvecklas och arbeta med spännande projekt i ett personligt och snabbspringande företag? Då vill vi ha kontakt med dig! Hör av dig till oss så kanske du är vår nya medarbetare.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
031-742 55 00
info@anlab.se