Service och underhåll

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal med offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

Pålitlig partner

Hos Anlab finner du en pålitlig partner för markarbeten med långsiktigt fokus. Genom förhandsavtal är vi redo att omedelbart påbörja arbetet för att uppfylla dina behov och önskemål.

Ett vanligt förekommande avtalsformat är ramavtal, särskilt inom kommuner och fastighetsägare, där förutsättningar och ersättningsnivåer sätts från början. Med en välplanerad och flexibel maskinpark är vi redo att ta itu med våra kunders önskemål, allt från grundläggning till finplanering.

Våra uppdrag innefattar ofta arbete i trånga och tätbebyggda områden, där vi effektivt byter ut äldre VA-anläggningar. Vi hanterar schakt och återställer gator med precision, samt utför dränering, asfaltering och asfaltsmålning.

Erfarenhet, noggrannhet och hållbarhet

Dessutom har vi gedigen erfarenhet av att arbeta med skolgårdar och lekplatser. Vi är väl förtrogna med montering av lekutrustning som kräver noggrannhet och omsorg, och vi kombinerar detta ofta med skapandet av nya planteringsområden, stenläggningar och ny belysning för att skapa en trivsam, säker och tillgänglig miljö.

Vi strävar efter att göra genomtänkta materialval och ser till att återbruka massor mellan olika projekt för att hushålla med jordens resurser. Till exempel göra åsnetrappor av trädstammar som vi ändå behövt såga ner.

Som vår kund kan ni vara trygga i vetskapen om att vi har etablerat ett omfattande nätverk av leverantörer och underentreprenörer för att kunna erbjuda er skräddarsydda helhetslösningar.

Vad säger våra anställda?

Alexander Rex är arbetschef på Service och underhåll och har arbetat hos oss sedan 2003. Vi bad honom berätta om sin resa på Anlab, från anläggningsarbetare och platschef till att sedan 2018 vara arbetschef.

”Med insikter från sju år ute i gropen och åtta år som platschef fick jag möjlighet att bli arbetschef. Erfarenheten från tidigare roller har gett mig en djupare förståelse för hela byggprocessen, vilket är en stor styrka. Jag vill fortsätta optimera våra arbetssätt och bidra till att Anlab förblir en pålitlig aktör inom branschen, samtidigt som vi anställda utvecklas tillsammans med företaget.”

Hur kan vi hjälpa dig
med ditt projekt?

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se