Service och underhåll

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal med offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

Under-
rubrik

Hos Anlab finner du en pålitlig partner för markarbeten med långsiktigt fokus. Genom förhandsavtal är vi redo att omedelbart påbörja arbetet för att uppfylla dina behov och önskemål.

Ett vanligt förekommande avtalsformat är ramavtal, särskilt inom kommuner och fastighetsägande, där förutsättningar och ersättningsnivåer sätts från början. Med en välplanerad och flexibel maskinpark är vi redo att ta itu med våra kunders önskemål, allt från grundläggning till finplanering.

Våra uppdrag innefattar ofta arbete i trånga och tätbebyggda områden, där vi effektivt byter ut äldre VA-anläggningar. Vi hanterar schakt och återställer gator med precision, samt utför dränering, asfaltering och asfaltsmålning.

Underrubrik

Dessutom har vi gedigen erfarenhet av att arbeta med skolgårdar och lekplatser. Vi är väl förtrogna med montering av lekutrustning som kräver noggrannhet och omsorg, och vi kombinerar detta ofta med skapandet av nya planteringsområden, stenläggningar och ny belysning för att skapa en trivsam, säker och tillgänglig miljö.

Vi strävar efter att göra genomtänkta materialval och ser till att återbruka massor mellan olika projekt för att hushålla med jordens resurser. Till exempel göra åsnetrappor av trädstammar som vi ändå behövt såga ner.

Som vår kund kan ni vara trygga i vetskapen om att vi har etablerat ett omfattande nätverk av leverantörer och underentreprenörer för att kunna erbjuda er skräddarsydda helhetslösningar.

Vad säger våra anställda?

Lorem ipsum dolor set, Lorem ipsum dolor set

Lorem ipsum dolor set, orem ipsum dolor set. Lorem ipsum dolor set, orem ipsum dolor set.Lorem ipsum dolor set, orem ipsum dolor set.Lorem ipsum dolor set, orem ipsum dolor set.

Hur kan vi hjälpa dig
med ditt projekt?

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se