Referensprojekt – Trädgårdsanläggning

Alla planteringar är unika, men här är några anläggningar som vi är speciellt nöjda med.

Seminarieparken, Göteborg

Anlab har renoverat den anrika parken i Annedal, centrala Göteborg. Parken, som från början var en skolträdgård från 1860-talet kombinerar historisk charm och tradition med modernitet i sin förnyelse. Arbetet inkluderade anläggning av en ny entré, gångstigar och smidesportaler. Dessutom sattes samtliga kantstöd om och parkens belysning förbättrades med ny kanalisation och nya belysningsstolpar som tillverkades efter tidigare fotografier från parken. Specialdesignade ränndalar installerades för att vackert hantera avrinning av regnvatten. En betydande del av parkens växtlighet genomgick beskärning och uppstamning, samtidigt som det anlades nya planteringar av fruktträd, syrener, rosor och perenner. En specialanpassad regnpaviljong med vattenspel ingick i entreprenaden liksom nytillverkade tidstypiska parkbänkar, papperskorgar och cykelställ.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 12 Mkr, slutfört: våren 2023
Beställare: Higab
Utmaningar: Stor hänsyn togs för att skydda alla gamla träd. Regnpaviljong med vattenspel byggdes.

Djurgårdsskolan, Göteborg

Skolgården på Djurgårdsskolan var i behov av en upprustning och Anlab fick förtroendet att göra om samtliga ytskikt. Förutom övrigt anläggningsarbete såsom nya murar, dränering, stensättning och hantering av förorenade massor var planteringsuppdraget omfattande. Stor fokus lades på att skapa inbjudande och tåliga planteringsytor. 

Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 5 Mkr, slutfört: våren 2022
Beställare: Göteborgs Stad – Lokalförvaltningen
Utmaningar: Stor hänsyn behövde tas till den pågående verksamheten.

Vad kan vi göra för dig?

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se