Trädgårdsanläggning

Från design och växtförslag till skötsel, beskärning och röjningsarbete, vi leder er hela vägen.

Under-
rubrik

Vår park- och trädgårdsavdelning riktar sig mot både privata företag och offentliga beställare i Västsverige.

Under många år har vi byggt upp en avdelning som besitter stor kunskap inom naturvård och är flitigt anlitade av nöjda kunder i Göteborgsområdet.

Vi vågar påstå att Anlab är ett komplett mark- och anläggningsföretag med expertis inom följande områden:

Kunskaper inom naturvård, såsom nyetablering och restaurering av biologiskt
gynnsamma miljöer i form av bland annat slåtterängar och selektiv röjning i igenväxta naturmarker

Beskärning och trädvård

Gedigen erfarenhet av trädplantering i stor skala

Design och växtförslag

Plantering

Utbildade trädgårdsmästare

Besiktning av växter

Yrkesbedömning inom TCYK

Yrkesvalidering enligt OCN-metoden för yrkesbevis 1

All typ av grönyteskötsel

Bekämpning av invasiva arter (utförs med samarbetspartner)

Övriga röjningsarbeten mm

Vad säger våra anställda?

Sara Mattsson arbetar med trädgårdsanläggningar på Anlab Väst. När vi når henne är hon ute på ett skötselområde i en BRF där vårstädningen är i full gång. Vi frågade henne vad hon uppskattar med Anlab.

Det bästa med mitt jobb är samarbetet med mina kollegor, men också friheten och det egna ansvaret. På Anlab uppmuntras jag att ta egna initiativ och det ges även möjlighet att gå utbildningar så man kan bredda sin kompetens. Det är något jag uppskattar och som gynnar våra kunder.

Vad kan vi göra för er?

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se