Kv. Trucken, Trollhättan

Kv. Trucken, Trollhättan

ANLAB Trestad AB har fått uppdraget som markentreprenör på nybygget av en hall till Wangeskogs nya uthyrningscenter. Markentreprenaden innefattar markytor och grundläggning samt inhägnader. Arbetet startade på plats i februari 2021 och är beläget på Håjums...
Anläggare sökes till region Trestad

Anläggare sökes till region Trestad

ANLAB söker anläggare till våra anläggningsprojekt som är varierande med bland annat bostads- och infraprojekt, VA-saneringar och gång- och cykelbanor. Projekten är såväl stora som lite mindre. ANLAB VÄST är ett relativt nytt namn på marknaden men i företaget finns...
Blekets förskola, Uddevalla

Blekets förskola, Uddevalla

ANLAB Trestad har fått i uppdrag att utföra markarbetet i samband med byggandet av Blekets förskola i Uddevalla. Markentreprenaden omfattar rivning och sanering, pålning och bergsäkring. Skolan byggs av MVB och ska vara färdig september...
Elisabeths Port – ANLAB Trestads första projekt

Elisabeths Port – ANLAB Trestads första projekt

I strategisk partnering med Vänersborgsbostäder och MVB Astor Bygg, har ANLAB tilldelats projektet Elisabeths Port, Fas 1. Projektet omfattar framtagning av produktionsförberedande uppgifter samt detaljprojektering av mark och grundläggningsarbete. Arbetet startade i...