Opalparken, vårt nästa projekt i Frölunda

Opalparken, vårt nästa projekt i Frölunda

När nu markarbetet vid hus 8 på Grevegården närmar sig sitt slut går vi raskt vidare med nästa projekt på samma ställe. Det är den blivande Opalparken som ska byggas. Det kommer bli en 12.000 m² stor oas i området med lekplats, utomhusscen, picknickplats, bouleytor mm...
Anläggare sökes till region Trestad

Anläggare sökes till region Trestad

ANLAB söker anläggare till våra anläggningsprojekt som är varierande med bland annat bostads- och infraprojekt, VA-saneringar och gång- och cykelbanor. Projekten är såväl stora som lite mindre. ANLAB VÄST är ett relativt nytt namn på marknaden men i företaget finns...
ANLAB växer!

ANLAB växer!

ANLAB Trestad som startade sin verksamhet 2020 går nu samman med Torslanda Entreprenad AB som tillsammans bildar ANLAB Väst. Sedan tidigare finns även ANLAB i Stockholm. Denna förändring tydliggör vår verksamhet i Västsverige och möjliggör för oss att erbjuda Er en...
Lunddala äldreboende, Vänersborg

Lunddala äldreboende, Vänersborg

ANLAB har fått förtroendet att utföra markentreprenaden på Lunddala i samverkan med MVB och AB Vänersborgsbostäder. Delar av det befintliga äldreboendet samt en källarvåning med skyddsrum kommer att behållas och ska byggas in och ihop med de nya huskropparna som...
Avslutat markarbete i centrala Uddevalla

Avslutat markarbete i centrala Uddevalla

ANLAB Trestad har tagit hand om markarbetet när en matbutik gjort en om- och tillbyggnation. Vår entreprenad bestod av förläggning av nya VA-ledningar, pålning, grundläggning och ny parkeringsyta med nya påkörningsskydd mm. Det har varit bråda dagar då butiken endast...
GC-väg och VA-ledningar, Kungälv

GC-väg och VA-ledningar, Kungälv

I oktober 2021 startade vi igång arbetet vid Trankärr i Kungälv. Den nya GC-vägen kommer bli 1 km lång och börjar med en gångbro bakom Fredkullaskolan och leder sedan upp till Trankärrsgården. I entreprenaden ingår även ledningar för vatten och avlopp med tillhörande...