Slutfört projekt på äldreboende i Vargön

Slutfört projekt på äldreboende i Vargön

Anlab har utfört mark- och grundarbeten för om- och tillbyggnaden av Lunddala äldreboende i Vargön. Boendet har fått namnet Nordkroksvägen 6. Projektet har haft sina utmaningar, särskilt med tanke på att kvarteret redan inrymde ett äldreboende där en av byggnaderna...
Ramavtalsarbeten

Ramavtalsarbeten

Vi har i samarbete med Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad rustat upp en rad skolgårdar under den senaste tiden. Både förskolegårdar och skolgårdar så som Nymilsgatan, Bildradiogatan, Nolviks förskola och Gånglåtens förskola. Platschef Ludvig Larsson har just nu...
Trädgårdsanläggningar – Västsverige

Trädgårdsanläggningar – Västsverige

Under många år har vi byggt upp en avdelning inom trädgårdsanläggning som besitter stor kunskap inom naturvård och är flitigt anlitade av nöjda kunder i Göteborgsområdet. Vi vågar påstå att Anlab är ett komplett mark- och anläggningsföretag där man även har expertis...
Nu är vi i hamn på Elisabeths Port!

Nu är vi i hamn på Elisabeths Port!

Vänersborgs nya landmärke, det 16 våningar höga huset står nu färdigt på en mycket stadig grund. Det är Anlab som har gjort hela grundläggningen och allt markarbete till denna läckra, trekantiga byggnad. På en öppen grönyta började arbetet med schaktning ta fart i...
Strategisk flytt av kontoret i Stockholm

Strategisk flytt av kontoret i Stockholm

PRESSMEDDELANDE                                                                                         Stockholm 28 mars 2023     ANLAB i Stockholm gör strategisk flytt för att komma närmare kunderna  ANLABs verksamhet i Stockholm flyttar till nya lokaler i...
Våtmarken i Nordtag

Våtmarken i Nordtag

Uppdragen skiftar och anläggningsarbete är verkligen omväxlande! En våtmark som används av salamandrar och groddjur ska såklart bevaras och dessutom bli lättillgänglig för besökare. Det är roligt att få vara med och göra så att både allmänhet och skolbarn kan ta sig...