Henrik Granström, ny styrelseledamot i Anlab

Henrik Granström, ny styrelseledamot i Anlab

Gullringsbokoncernen knyter Henrik Granström närmare sig. Henrik Granström har under våren valts in i styrelserna för Gullringsbo Egendomars dotterbolag Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Anlab. Han är sedan 2023 ledamot i Gullringsbo. Henrik startade sin karriär på...
Markarbete i Bromma

Markarbete i Bromma

På projekt Utombordaren i Bromma råder det full aktivitet. Anlab arbetar med den första etappen, att genom bergsprängning avlägsna en kulle. Vi har flera stora maskiner på plats för arbetet vars volym uppskattas till 28 000 m³. Vår beställare är Åke Sundvall Byggnads...
Nytt kontrakt med Trafikverket

Nytt kontrakt med Trafikverket

Vi är glada över att meddela att vi har säkrat vårt första projekt för Trafikverket! Projektet innebär byggnation av gång- och cykelväg längs med väg 646 i kustlandskapet mellan Gustavsberg och Rosenlund, utanför Stockholm. Med en sträcka på ca 2,1 km kommer denna nya...
Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2023

Vår första hållbarhetsrapport är klar! På Anlab har vi startat en omställning där vi integrerar hållbarhetsaspekter i vår affärsplan och i våra långsiktiga mål. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på: Cirkulära materialval och övergång till fossilfria maskiner Stort...
El-grävmaskin, vårt senaste tillskott i maskinparken

El-grävmaskin, vårt senaste tillskott i maskinparken

På väg mot en hållbar framtid! Vi är stolta över att meddela att ANLAB har tagit ett betydande steg mot hållbara och fossilfria entreprenader genom att skaffa vår första egna eldrivna grävmaskin. Denna grävmaskin är inte bara effektiv, smidig, tyst och avgasfri, den...
Återbruk och biologisk mångfald i Kottedala

Återbruk och biologisk mångfald i Kottedala

I Kortedala pågår förnärvarande ett spännande projekt tack vare Anlabs ramavtal med Familjebostäder – en park som går under namnet KOTTEDALA (ja, vi befinner oss i Göteborg!). Här utgör användningen av återvunnet material och främjande av biologisk mångfald...