Trädgårdsanläggningar – Västsverige

Under många år har vi byggt upp en avdelning inom trädgårdsanläggning som besitter stor kunskap inom naturvård och är flitigt anlitade av nöjda kunder i Göteborgsområdet. Vi vågar påstå att Anlab är ett komplett mark- och anläggningsföretag där man även har expertis inom följande områden:

– Kunskaper inom naturvård så som nyetablering och restaurering av biologiskt gynnsamma miljöer i form av bland annat slåtterängar och selektiv röjning i igenväxta naturmarker.

– Beskärning och trädvård

– Gedigen erfarenhet av trädplantering i stor skala

– Design och växtförslag

– Plantering

– Utbildade trädgårdsmästare

– Besiktning av växter

– Yrkesbedömning inom TCYK

– Yrkesvalidering enligt OCN-metoden för yrkesbevis 1

– All typ av grönyteskötsel

– Bekämpning av invasiva arter (utförs med samarbetspartner)

– Övriga röjningsarbeten mm

 

Kontakta oss gärna om ni har funderingar kring trädgårdsanläggningar. Men notera att vi inte vänder oss till privatpersoner utan enbart till företag och organisationer.

Joakim Andersson, 0707 42 87 74, joakim.andersson@anlab.se

 

 

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter