Tjänster

Anlab arbetar inom följande verksamhetsområden:

Entreprenader

Grundläggning, schaktning, pålning och rörläggning för nya byggnader samt anläggning av utemiljöer såsom skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser, parkeringsplatser.

Infrastruktur

Exploatering av nya områden med VA-anläggning, gator, cirkulationsplatser samt gång- och cykelbanor.

Service

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

Trädgårds- anläggningar

Park- och trädgårdsanläggningar för privata företag och offentliga beställare i Västsverige. Hela kedjan från design och växtförslag till skötsel, beskärning och röjningsarbete.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
073-757 09 44
info@anlab.se