Strategisk flytt av kontoret i Stockholm

Interiörbilder från kontoret
PRESSMEDDELANDE                                                                                         Stockholm 28 mars 2023

 

 

ANLAB i Stockholm gör strategisk flytt för att komma närmare kunderna

 ANLABs verksamhet i Stockholm flyttar till nya lokaler i Årsta och etablerar samtidigt ett mindre kontor i Täby. Satsningen är ett led i bolagets strategi att växa lokalt och skapa förutsättningar för fler och större projekt.

— Årsta är ett viktigt nav med tillgänglighet och framkomlighet till hela innerstan. Vi kommer närmare våra kunder och med ett mindre kompletterande kontor i Täby täcker vi in hela regionen. Det blir även positivt för vår personal som får kortare restid, säger Amir Razaz, regionchef för Anläggningsbolaget Öst AB.

Amir Razaz är regionchef för ANLAB i Stockholm och har stora visioner för bolagets tillväxt. Bolaget startades 2018 för att utveckla koncernens erbjudande till sina kunder samt att vara en resurs för systerbolagen Svenska Hus och MVB. Idag har ANLAB allt fler externa kunder och verkar även på den offentliga marknaden, ett område där Amir ser stora utvecklingsmöjligheter. Med siktet inställt på att växa är han övertygad om att ANLAB inom en snar framtid är tillräckligt stora för att konkurrera med branschens medelstora aktörer inom infrastruktur.

– ANLAB utvecklas snabbt och vi ser en stor potential att öka våra marknadsandelar i Stockholmsregionen. Med Amir som regionchef har vi en stark och drivande kraft för vår tillväxt och vår vision att vara en ledande anläggningspartner för våra kunder vad det gäller kvalitet och leveransprecision, säger Johan Ekberg, vd för ANLAB.

Invigningen av det nya kontoret i Årsta skedde i närvaro av anställda, representanter från ägarkoncernen Gullringsbo Egendomar samt systerbolagen MVB, Wangeskog och Svenska Hus.

 

För mer information, kontakta

 

Amir Razaz

Regionchef Anläggningsbolaget Öst AB

Amir.razaz@anlab.se

073- 757 09 44

 

ANLAB erbjuder mark- och anläggningsarbeten till bygg- och industriföretag, offentlig verksamhet och fastighetsbolag i Västra Götalandsregionen samt i Stockholm. Bolaget är i en stark tillväxtfas och har idag totalt 90 anställda. Anläggningsbolaget Öst AB består i dag av 17 medarbetare med en omsättning på 150 Mnkr 2022.

ANLAB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar tillsammans med MVB, Svenska Hus och Wangeskog.

 

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se