Slutfört projekt på äldreboende i Vargön

Anlab har utfört mark- och grundarbeten för om- och tillbyggnaden av Lunddala äldreboende i Vargön. Boendet har fått namnet Nordkroksvägen 6.

Projektet har haft sina utmaningar, särskilt med tanke på att kvarteret redan inrymde ett äldreboende där en av byggnaderna skulle bevaras. Samt att en befintlig källare med skyddsrum skulle ansluta de nya byggnaderna. Projektet pågick från september 2021 till juli 2023.

Vårt arbete omfattade en rad olika moment, såsom schaktning och grundläggning, installation av vatten, avlopp, el och bergvärme. Även dränering, bergspräckning, pålning och gjutning av ny platta. Samt bygge av murar och förlängning av kulvert. Sedan har det fixats fina entréer och en riktigt trevlig utemiljö med plattläggning, upphöjda rabatter, konstgräs, vattenspel och parkeringsytor.

Nu har hyresgästerna flyttat in och de verkar vara mycket nöjda med det färdiga resultatet. Detta projekt genomfördes som en strategisk partnering och vi vill tacka MVB och Vänersborgsbostäder för förtroendet och för ett fint samarbete!

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter