Referensprojekt – Kraft

Från norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.

Einride, Eskilstuna

Laddinfrastrukturen har fått ytterligare ett tillskott med färdigställandet av en ny laddstation i Eskilstuna. Denna är för lastbilar och beställd av Einride. Trots utmaningarna med ett vattensjukt område lyckades teamet att schakta ur marken och utnyttja det gynnsamma sandlagret under jorden för konstruktionen.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Värde: ca 7 Mkr, slutfört: sommaren 2024
Beställare: Einride
Utmaningar: Kort tidplan (ca 4 månader) och ett vattensjuktområde

Milence, Ödeshög

Laddinfrastrukturen för lastbilar får ytterligare ett tillskott med en ny anläggning i Ödeshög. Milence är beställare och vi är underentreprenörer till Vattenfall som leder projektet.

 Vi spränger berget och krossar det på plats till fraktionen 0-150 för att nyttjas direkt i projektet. Även återvunna jordmassor används. En betongkonstruktion gjuts för att bära upp ett stort skärmtak.

 När anläggningen är färdigställd i höst kommer nio lastbilar att kunna laddas samtidigt. Hela området är inhägnat och kameraövervakat och vi grundlägger även för en servicebyggnad för chaufförerna.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Värde: ca 13 Mkr, slutfört: hösten 2024
Beställare: Milence
Utmaningar: Stora mängder berg sprängs och krossas för uppbyggnad av anläggningen. Betongkonstruktionen dimensioneras för att klara stora laster från vind och snö på skärmtaket.  

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se