Referensprojekt – Kraft

Från norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.

Einride, Eskilstuna

På uppdrag av Einride förverkligar vi deras idé om en laddstation för förarlösa lastbilar. Denna site är utformad för att ta emot förarlösa lastbilar som utvecklas av beställaren själv. Fram till att dessa bilar blir verklighet, vilket beräknas ske inom några år, kommer laddstationen att betjäna vanliga ellastbilar. 

Vi grundlägger även för ett mindre servicehus där förarna kan ladda sina egna batterier, med utrymmen för vila och fika. 

Redan till sommaren kommer anläggningen att delvis kunna användas, och senare i höst ska den vara i full drift. 

Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 7 Mkr, slutfört: sommaren 2024
Beställare: Einride
Utmaningar: Kort tidplan (ca 4 månader) och ett vattensjukt område

Milence, Ödeshög

Laddinfrastrukturen för lastbilar får ytterligare ett tillskott med en ny anläggning i Ödeshög. Milence är beställare och vi är underentreprenörer till Vattenfall som leder projektet.

Vi spränger berget och krossar det på plats till fraktionen 0-150 för att nyttjas direkt i projektet. Även återvunna jordmassor används. En betongkonstruktion gjuts för att bära upp ett stort skärmtak.

När anläggningen är färdigställd i höst kommer nio lastbilar att kunna laddas samtidigt. Hela området är inhägnat och kameraövervakat och vi grundlägger även för en servicebyggnad för chaufförerna.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 13 Mkr, slutfört: hösten 2024
Beställare: Milence
Utmaningar: Stora mängder berg sprängs och krossas för uppbyggnad av anläggningen. Betongkonstruktionen dimensioneras för att klara stora laster från vind och snö på skärmtaket. 

Vad kan vi göra för dig?

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se