Nytt kontrakt med Trafikverket

Vi är glada över att meddela att vi har säkrat vårt första projekt för Trafikverket!

Projektet innebär byggnation av gång- och cykelväg längs med väg 646 i kustlandskapet mellan Gustavsberg och Rosenlund, utanför Stockholm. Med en sträcka på ca 2,1 km kommer denna nya väg att göra det enklare och säkrare för människor att ta sig fram i området.

Just nu arbetar vi med att utforma en detaljerad tidplan för projektet som beräknas starta under våren. Entreprenaden omfattar bland annat flytt av busshållplatser, renovering av bro över väg 222, förlängning av rörbro och helt ny belysning. Eftersom terrängen är kuperad kommer det även sprängas och bergschaktas samt läggas tryckrör för vatten och spill på en sträcka av 1,3 km. Dessutom behövs tillfälliga trafikordningar för att säkerställa smidigt trafikflöde under byggnationen.

Vi ser fram emot att göra detta projekt till verklighet och fortsätta leverera högkvalitativa resultat till våra kunder!

 

 

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se