Våtmarken i Nordtag

Uppdragen skiftar och anläggningsarbete är verkligen omväxlande!

En våtmark som används av salamandrar och groddjur ska såklart bevaras och dessutom bli lättillgänglig för besökare. Det är roligt att få vara med och göra så att både allmänhet och skolbarn kan ta sig fram till kärret och följa naturens ekosystem.

Vi kommer att anlägga en flytbrygga, plattformar, en stig samt en rastplats i anslutning till den befintliga våtmarken. Platsen för detta är inne i Nordtag i Kungälvs kommun där ett nytt bostadsområde växer fram. Det finns flera förskolor och en skola i närheten och platsen kommer att användas för lärande och rekreation.

Länsstyrelsen har beviljat ett LONA-bidrag för att möjliggöra denna satsning. Projektet bidrar bland annat till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö” och ”Myllrande våtmarker” och kommer bidra till att tillgängliggöra tätortsnära natur och därmed bidra till goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv och naturupplevelser samt skapa en plats för lärande och naturpedagogik.

En grodexpert har varit med och arbetat fram den bästa placeringen av bryggor och plattformar. Bryggkonstruktionerna kommer att löpa längs den norra strandkanten och ut i vattnet till sammanlänkande plattformar. Här är det möjligt att hålla utomhuslektioner och kunna studera djur och växtliv på riktigt nära håll.

För att påverka grodorna så lite som möjligt startar byggnationen nu under senvintern och kommer vara klar när grodornas lekperiod drar i gång på allvar i april.

Tack för uppdraget Kungälvs kommun! Och till de vattensalamandrar, åkergrodor och vanliga grodor som lever och vistas i våtmarken ber vi om Ert tålamod. Vi ska försöka att störa Er så lite som möjligt och lämna efter oss en ännu bättre och tryggare miljö för Er! Så håll ut!

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se