Markarbetet är igång!

Den 11 juni fick vi sätta skopan i marken till det som ska bli Vänersborgs nya landmärke, Elisabeths Port. Ett trekantigt hus med 15 boendevåningar, 79 lägenheter och en gemensam takterrass.

Elisabeths Port görs i strategisk partnering mellan Vänersborgsbostäder och MVB Astor Bygg. I markarbetets fas 2 ingår schaktning, pålning, grundläggning, iordningställande av markytor med uteplatser och planteringar samt parkeringsytor.

Arbetet pågår till 2023.

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se