Lunddala äldreboende, Vänersborg

Lunddala
ANLAB har fått förtroendet att utföra markentreprenaden på Lunddala i samverkan med MVB och AB Vänersborgsbostäder. Delar av det befintliga äldreboendet samt en källarvåning med skyddsrum kommer att behållas och ska byggas in och ihop med de nya huskropparna som innehåller totalt 44 platser, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
 
I entreprenaden ingår också nya vatten- och avloppsledningar, ny dränering och dagvattenhantering. Utemiljön ska göras i ordning med plattläggning, rabatter, pergolor, konstgräs, vattenspel samt parkeringsytor.
 
Arbetet pågår fram till sommaren 2023.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se