Lunddala äldreboende, Vänersborg

Lunddala
ANLAB har fått förtroendet att utföra markentreprenaden på Lunddala i samverkan med MVB och AB Vänersborgsbostäder. Delar av det befintliga äldreboendet samt en källarvåning med skyddsrum kommer att behållas och ska byggas in och ihop med de nya huskropparna som innehåller totalt 44 platser, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
 
I entreprenaden ingår också nya vatten- och avloppsledningar, ny dränering och dagvattenhantering. Utemiljön ska göras i ordning med plattläggning, rabatter, pergolor, konstgräs, vattenspel samt parkeringsytor.
 
Arbetet pågår fram till sommaren 2023.

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter