Kv. Trucken, Trollhättan

ANLAB Trestad AB har fått uppdraget som markentreprenör på nybygget av en hall till Wangeskogs nya uthyrningscenter.

Markentreprenaden innefattar markytor och grundläggning samt inhägnader. Arbetet startade på plats i februari 2021 och är beläget på Håjums Industriområde i Trollhättan.

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter