Grevegården, Västra Frölunda

I april 2021 gick startskottet för markarbetet för det tredje huset på Grevegårdsgatan som våra koncernkollegor på MVB Astor Bygg kommer att bygga.

Pålning och grundarbete samt gårds- och grönytor ingår i vårt uppdrag.

Projektet pågår till hösten 2022.

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter