GC-väg och VA-ledningar, Kungälv

I oktober 2021 startade vi igång arbetet vid Trankärr i Kungälv. Den nya GC-vägen kommer bli 1 km lång och börjar med en gångbro bakom Fredkullaskolan och leder sedan upp till Trankärrsgården.

I entreprenaden ingår även ledningar för vatten och avlopp med tillhörande pumpstation samt gångbron över Trankärrsbäcken. Vi utför jobbet i konsortium med vårt systerbolag TEAB.

Beställare är Kungälvs kommun och arbetet beräknas vara klart mitten av februari.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se