Nu är vi i hamn på Elisabeths Port!

Vänersborgs nya landmärke, det 16 våningar höga huset står nu färdigt på en mycket stadig grund. Det är Anlab som har gjort hela grundläggningen och allt markarbete till denna läckra, trekantiga byggnad.

På en öppen grönyta började arbetet med schaktning ta fart i juni 2021. Anlab har sedan gjort grundförstärkning och pålat marken. Vi har bland annat lagt ner vattenledningar, avlopp, dagvatten, el, ventilation och dränerat grunden. Dessutom har vi färdigställt de fina ytorna runt huset. Skapat planteringar, trappor, uteplatser och parkeringsytor för både cyklar och bilar. Spaljétornen i cortén runt ventilationstornen kommer snart att ha klätts in i klättrande växer.

Fastigheten har fått sitt namn efter Elisabeth Anrep-Nordin, vars drivkraft var att ge döva barn utbildning och rätt till människovärdig behandling. På 1880-talet grundade hon en institution som länge var den enda i världen i sitt slag. Konstverket Karusellen är en hyllning till Elisabeth och är gjord i brons av konstnären Roland Persson.

Samarbetet med både beställaren Vänersborgsbostäder och byggaren MVB har fungerat väldigt fint i detta projekt som varit en partnering i samverkan. Vi är stolta över att få varit med om att skapa detta unika bygge. Vårt arbete avslutades i juni 2023.

 

 

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter