Elisabeths Port – ANLAB Trestads första projekt

Elisabeths port

I strategisk partnering med Vänersborgsbostäder och MVB Astor Bygg, har ANLAB tilldelats projektet Elisabeths Port, Fas 1.

Projektet omfattar framtagning av produktionsförberedande uppgifter samt detaljprojektering av mark och grundläggningsarbete.

Arbetet startade i augusti och kommer att färdigställas under hösten 2020.

Fas 2 med produktionsstart av markarbete beräknas ske under 2021.

Elisabets Port är ett 15-våningar högt bostadshus med källare som byggs i centrala Vänersborg. Det 45 meter höga huset kommer att bli Vänersborgs nya landmärke och innehålla 79 lägenheter med en gemensam terrass på taket.

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se