Avslutat markarbete i centrala Uddevalla

ANLAB Trestad har tagit hand om markarbetet när en matbutik gjort en om- och tillbyggnation. Vår entreprenad bestod av förläggning av nya VA-ledningar, pålning, grundläggning och ny parkeringsyta med nya påkörningsskydd mm. Det har varit bråda dagar då butiken endast var stängd i 8 veckor. Ytterligare en utmaning i detta projekt var att objektet ligger mycket nära havsnivå, så det gällde att utnyttja varje centimeter av höjdskillnaden för att få till ett fall på VA-ledningarna.

Men nu är det slutbesiktigat och både vi men framförallt kunden är väldigt nöjda med slutresultatet.

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se