Avslutat markarbete i centrala Uddevalla

ANLAB Trestad har tagit hand om markarbetet när en matbutik gjort en om- och tillbyggnation. Vår entreprenad bestod av förläggning av nya VA-ledningar, pålning, grundläggning och ny parkeringsyta med nya påkörningsskydd mm. Det har varit bråda dagar då butiken endast var stängd i 8 veckor. Ytterligare en utmaning i detta projekt var att objektet ligger mycket nära havsnivå, så det gällde att utnyttja varje centimeter av höjdskillnaden för att få till ett fall på VA-ledningarna.

Men nu är det slutbesiktigat och både vi men framförallt kunden är väldigt nöjda med slutresultatet.

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter