Återbruk och biologisk mångfald i Kottedala

Återbrukade tegelstenar

I Kortedala pågår förnärvarande ett spännande projekt tack vare Anlabs ramavtal med Familjebostäder – en park som går under namnet KOTTEDALA (ja, vi befinner oss i Göteborg!). Här utgör användningen av återvunnet material och främjande av biologisk mångfald fundamentet för anläggningsprocessen. Området är för närvarande en rivningstomt som på sikt kommer att bebyggas. I väntan på en ny detaljplan skapas en temporär park som blir vacker och trivsam för boende i området. Eftersom den är tillfällig så det är av yttersta vikt att göra smarta och hållbara materialval.

Arbetsledaren Mikael Erlandsson på Anlab, som är ansvarig för detta och flera andra projekt för Familjebostäder, berättar att han fick kontakt med en bonde där ekstockar kunde hämtas upp och teglet är hämtat från ett gammalt hus. Allt material förutom gabionburar, markduk och grus är återbrukat material. Återanvändning av grus är utmanande eftersom det lätt blandas med andra material som jord och rötter.

Hanna Bäck, utemiljöspecialist på Familjebostäder, har själv ritat och står bakom denna park. Hon berättar att konceptet har varit att effektivt använda massor och material från andra projekt Familjebostäder haft i gång samtidigt. Det har fungerat bra och varit lärorikt. Anlab har visat sig vara lösningsfokuserade och kreativa under processen, vilket har bidragit till det positiva resultatet. Familjebostäder är mycket nöjda med samarbetet och tackar Anlab för att de tog sig an detta utmanande projekt.

Bänkar och fåtöljer är återbrukade från ett av Familjebostäders projekt i Bergsjön och ser för närvarande inte så imponerande ut, men de kommer att slipas och snyggas till. Med låga eller inga inköpskostnader plus några timmars arbetsinsats är de minst lika bra som nyproducerade. Solcellsdriven belysning kommer att lysa upp parken och den breda åsnetrappan är byggd av gamla ekstockar. Samtidigt som markarbetet pågår, skapar en konstnär dekorativa och lekfulla kotteskulpturer i trä för parken.

Material som annars skulle hamna på tippen används nu för att fylla gabionburarna, vilket kommer uppskattas och bebos av mängder av insekter som i ett gigantiskt insektshotell. Öppna ytor med sand i ängen främjar vildbin, medan torktåliga perenner, valda för att locka pollinerare, planteras i två större planteringar. Dessa är inte bara vackra att se på utan ger också nektar och pollen. Parkbesökare kan njuta av att sitta ner på en bänk och ta en paus. Dessutom kommer lökar och tallar att planteras i den sluttande parken.

Anlab har positiva erfarenheter av att återanvända provtagna och rena schaktmassor mellan olika projekt, och vi har som mål att antalet projekt som återanvänder massor ska öka för varje år. Detta projekt betraktar vi som ett exemplariskt referensprojekt där vi går ett steg längre och skapar en ny plats för människor att vistas på utan att överutnyttja jordens resurser.

 

 

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se