ANLAB växer!

ANLAB loga vit bakgrund
ANLAB Trestad som startade sin verksamhet 2020 går nu samman med Torslanda Entreprenad AB som tillsammans bildar ANLAB Väst. Sedan tidigare finns även ANLAB i Stockholm.

Denna förändring tydliggör vår verksamhet i Västsverige och möjliggör för oss att erbjuda Er en ännu bättre service och större närvaro på den lokala marknaden.

Vi tar nu steget fullt ut och bedriver all vår verksamhet under namnet ANLAB – Anläggningsbolaget. ANLAB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

För dig som kund eller leverantör blir det ingen större skillnad, företaget ANLAB Trestad kommer finnas kvar men nya projekt kommer att kontrakteras med vårt nya namn och organisationsnummer. Ni kommer fortfarande att möta samma engagerade, kunniga och lyhörda medarbetare som tidigare.

ANLAB arbetar enligt ISO – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakta oss

info@anlab.se

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter