Vi lägger grunden
för framtiden

Vi är alltid nära ditt nästa mark- och anläggningsprojekt med visionen att skapa värden inte bara för våra kunder, utan också för samhället som helhet.

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i varje steg av våra projekt strävar vi efter att skapa långsiktiga och hållbara lösningar.

Välkommen till Anlab

Hur kan vi hjälpa dig med ditt projekt?

Verksamhet

Anlab utför anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet inom följande verksamhetsområden:

Schaktning

Entreprenad

Grundläggning, schaktning, pålning och rörläggning för nya byggnader samt anläggning av utemiljöer såsom skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser, parkeringsplatser.

Infrastruktur såsom gång och cykelbanor

Infrastruktur

Exploatering av nya områden med VA-anläggning, gator, cirkulationsplatser samt gång- och cykelbanor.

 

Service

Service & underhåll

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

 

Trädgårdsanläggningar Västsverige

Trädgårdsanläggning

Park- och trädgårdsanläggningar för privata företag och offentliga beställare i Västsverige.

 

Kraft Laddinfrastruktur

Kraft

Vi utför mark- och kanalisationsarbeten för laddinfrastrukturprojekt av alla storlekar, från små till stora installationer för tunga fordon.

 

Varför välja Anlab som samarbetspartner?

Våra främsta styrkor för att leverera hållbara och trygga entreprenader är följande:

 Organisationsstrukturen och våra engagerade medarbetare möjliggör stor flexibilitet, snabba beslutsvägar och effektiv problemlösning.

 Vi är modiga och strävar alltid efter att vara i framkant när det kommer till både tekniska innovationer såväl som hållbara lösningar.

 Med ett starkt medarbetarfokus är vi en uppskattad arbetsgivare och har en medarbetarkår som känner stolthet.

 Alltid nära våra kunder. Vi finns i din närhet och oavsett vart i processen du befinner dig finns vi här för att hjälpa dig nå dina mål.

 Vi har en ekonomiskt stabil ägare.

 Genom att vara certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001 och att aktivt arbeta med strategiskt hållbarhetsarbete får du som kund bekräftelse på vårt engagemang för hållbarhet.

Vårt engagemang för hållbarhet

Hos Anlab får du en partner som tar ansvar och integrerar hållbarheten i alla delar av vår verksamhet. Ni kan vara trygga med att vårt arbetssätt och strategier är noggrant grundade i vår affärsplan och i våra långsiktiga mål. Läs mer om vårt engagemang kring hållbarhet nedan.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se